NOWA KULTURA W BIZNESIE

Teraźniejszość i przyszłość w biznesie należy do wizjonerów, którzy mają odwagę rozwijać w pełni potencjał swój i swoich pracowników. Wierzą, że idea Human to Human, “H2H” stała się faktem. Budując kulturę organizacji opartą na wartościach, tworzymy warunki sprzyjające efektywniejszej pracy ludzi co przekłada się na rozwój firmy. Dziś w biznesie liderzy konkurują kulturą osobistą, zdolnościami przywódczymi, umiejętnością budowania zaufania czyli potrafią stworzyć liczącą się na rynku markę osobistą. Nasza wiarygodność przyciąga najlepszych pracowników i zadowolonych, wiernych klientów. Pamiętajmy – w biznesie liczy się człowiek. Bez niego nie ma sukcesów finansowych.

O MNIE

Jestem coachem z akredytacją PCC ICF, mentorem, trenerem biznesu; psychologiem.

Pracuję głównie z właścicielami firm, managerami wyższego szczebla oraz pomagam rozwijać start-upy. Specjalizuję się w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na wartościach, przywództwie oraz efektywnej komunikacji. Jako mentor wspieram w rozwoju kompetencji coachów chcących zdobyć akredytację ICF na poziomie ACC lub PCC.

Wykształcenie

Jestem absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz Szkoły Coachów Meritum w Warszawie. W pracy wykorzystuję wiedzę z wielu odbytych szkoleń w kraju i zagranicą, m.in. dla Trenerów biznesu sektora MSP w Durham University Business School (Wielka Brytania) oraz międzynarodowego certyfikowanego szkolenia dla Trenerów Points of You®.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zarówno w doradztwie biznesowym dla dużych przedsiębiorstw (m.in. udział w projektach IT dla branży telekomunikacyjnej i w bankowości) jak również dla sektora MSP. W pracy jako coach przeprowadziłam ponad 900 godzin indywidualnych oraz zespołowych sesji coachingowych. Z wielką pasją wspieram rozwój potencjału zarówno osobistego jak i organizacji, szczególnie w obszarze przywództwa i budowania kultury organizacji opartej na wartościach H2H. Z szacunkiem i zgodnie z kodeksem etycznym International Coach Federation towarzyszę klientom, którzy rozwijając swoje kompetencje z większą świadomością i odwagą realizują skutecznie cele w życiu prywatnym i zawodowym. Prowadzę coaching indywidualny i zespołowy, szkolenia biznesowe, mentoring a także prelekcje na konferencjach związanych tematycznie z coachingiem, przywództwem i rozwojem biznesu.

Przynależność do organizacji

International Coach Federation Global (ICF Global), International Coach Federation Polska (ICF Polska) oraz The John Maxwell Team.

Prywatnie

Uwielbiam podróże a szczególnie poznawanie innych kultur poprzez ich tradycyjną kuchnię. Moją wielką miłością są ogrody japońskie i wszystkie skarby Toskanii.

Moje motto

Każdy człowiek ma w sobie potencjał, tylko czasem potrzebuje życzliwego lustra, by rozwinąć w pełni skrzydła w biznesie.

COACHING

Skuteczny coaching może pomóc ludziom i organizacjom osiągnąć pełen potencjał, zmierzyć się z wyzwaniami i osiągnąć określone cele. Coaching prowadzi do osobistego i zawodowego rozwoju, poprawia wydajność, zwiększa poziom motywacji, a także przyczynia się do wzmocnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

COACHING ZESPOŁOWY

Celem coachingu zespołowego jest poprawa współpracy pomiędzy członkami działających już zespołów jak również budowanie atmosfery współdziałania i transparentnej komunikacji w nowo powstających zespołach. Ponadto, coaching zespołowy jest efektywnym narzędziem wspierającym te zespoły, przed którymi stawiane są nowe cele i wyzwania. Zespoły same w sobie są swego rodzaju jednorodnymi organizmami, które podlegają procesowi dynamicznego rozwoju. Dzięki coachingowi zwiększa się poczucie przynależności i zaangażowanie członków zespołu w szukaniu nowych pomysłów na realizację wspólnych zadań oraz wypracowanie skuteczniejszych metod rozwiązywania konfliktów.

COACHING INDYWIDUALNY

Coaching indywidualny to podróż w głąb siebie. Jej celem jest dotarcie do tego co odkryjemy w sobie i sami uznamy za najlepsze i najszlachetniejsze. Coaching to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju osobistego, akcelator wprowadzanych zmian. Coach towarzyszy klientowi w odkrywaniu własnego potencjału osobistego potrzebnego do osiągnięcia zamierzonych przez klienta celów. Dzięki coachingowi klient realizuje plan prowadzący go z „tu i teraz” do miejsca, w którym chce być w przyszłości – zarówno zawodowo jak i w życiu prywatnym.

KULTURA COACHINGOWA

Budowanie kultury coachingowej jest dźwignią rozwoju przedsiębiorczości oraz najefektywniejszym sposobem zarządzania pracownikami i organizacją opartym na wartościach. Daje możliwość stworzenia środowiska sprzyjającemu rozwojowi osobistemu i zawodowemu. W sposób wymierny przekłada się to na silniejszą motywację wewnętrzną pracowników, zaangażowanie, kreatywność, samodoskonalenie i efektywność podejmowanych działań, lepszą współpracę między zespołami, niższą rotację pracowników, a w konsekwencji lepsze wyniki finansowe firmy.

OPINIE

KONTAKT

Wierzę, że największą wartością firm jest potencjał ludzi, którzy je tworzą. Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, świadomości własnej wartości i kompetencji oraz odwaga, by z pasją realizować śmiałe wizje a jednocześnie, by umieć przekonać do nich najlepszych ludzi prowadzi do sukcesu i osobistego poczucia spełnienia.

Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania.

Zapraszam do kontaktu.Izabella Piekarska
Tel. +48 501 44 55 01
e-mail: izabella@piekarskabusinesscoaching.pl